•  
 •  
 •  

Про НАДС

 

Інститут державної служби України започатковано з прийняттям Закону України "Про державну службу", який набрав чинності 1 січня 1994 року. Закон регулює суспільні відносини, які охоплюють діяльність держави по створенню правових, організаційних, економічних, соціальних умов для реалізації громадянами України права на державну службу, визначає загальні засади діяльності та статус державних службовців.

 

Станом на 1 січня
2011 року на державній службі працювало
292 516 осіб.
Індекс співвідношення кількості держслужбовців до загальної кількості населення в Україні складає 0,64%.
 

Державна служба - це механізм забезпечення стабільності, надійності конституційного устрою та надання державному управлінню організованості, компетентності і професіоналізму. В системі владних відносин вона виступає одним із головних чинників формування цивілізованої державності, об'єднання зусиль гілок влади, створення кадрового потенціалу професіоналів для роботи в органах державного управління. Державні службовці покликані професійно виконувати практичні завдання щодо забезпечення соціально-політичних і правових передумов відносин громадян з державними інститутами.

 

 

Для проведення єдиної державної політики та функціонального управління державною службою створено Національне агентство України з питань державної служби (Нацдержслужба), яке є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.
У складі НАДС шість структурних підрозділів, в яких працює 121 державний службовець.

 

 

Основні завдання НАДС:

 • участь у формуванні єдиної державної політики у сфері державної служби та забезпеченні її реалізації; 
 • забезпечення функціонального управління державною службою; 
 • розроблення заходів щодо підвищення ефективності державної служби, координація та здійснення контролю за їх виконанням; 
 • забезпечення методичного керівництва діяльністю кадрових служб з питань проведення конкурсного відбору, атестації, щорічної оцінки виконання державними службовцями і посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань, формування кадрового резерву для державної служби і служби в органах місцевого самоврядування та здійснення заходів щодо запобігання проявам корупції серед державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; 
 • організація та координація заходів щодо проведення наукових досліджень з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування; 
 • участь у проведенні адміністративної реформи; 
 • організація функціонального обстеження органів виконавчої влади та підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності державного управління; 
 • здійснення контролю за дотриманням умов, визначених законодавством про державну службу, та реалізацією громадянами права на державну службу; 
 • забезпечення дотримання єдиних вимог до професійної відповідності кандидатів на зайняття вакантної посади державного службовця; 
 • організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; 
 • розроблення типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців.

 

Відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" на НАДС покладено консультативне та методичне забезпечення служби в органах місцевого самоврядування.

Відповідно до Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 842 "Про утворення управлінь державної служби Головного управління державної служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі" в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі утворені територіальні органи Головдержслужби.

 Національне агентство України з питань державної служби перше серед центральних органів виконавчої влади запровадило систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2000.

Впровадження системи управління якістю в органі державної влади дає можливість:

- покращити якість послуг, які надаються населенню та іншим категоріям споживачів, забезпечити їх стабільний рівень;

- підвищити ефективність використання бюджетних коштів;

- збільшити прозорість діяльності та рішень, що приймаються, як для населення, так і для вищих органів державної влади;

- збільшити мотивацію та задоволеність персоналу за рахунок кращої організації його роботи;

- підвищити керованість роботи, можливість управління нею та її удосконалення.

Основним результатом запровадження системи управління якістю у НАДС України є зміна способу дій та мислення працівників НАДС України, яке сьогодні спрямоване не лише на формальне виконання посадових обов’язків та поточних завдань, а на прагнення якісно задовольнити очікування споживачів послуг Головдержслужби України.

З метою удосконалення організації роботи апаратів та підвищення авторитету органів виконавчої влади НАДС України звернулась до Прем’єр-міністра України з пропозицією щодо розробки проекту постанови Кабінету Міністрів України про побудову в органах виконавчої влади системи управління якістю. Зазначену пропозицію Кабінетом міністрів України підтримано. НАДС України розроблено та затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 року № 614 “Про затвердження Програми запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади”.

 

 

  Упродовж третього кварталу 2012 року на адресу НАДС України надійшло поштою та подано на особистому прийомі 259 звернень громадян, у тому числі:

 • від Адміністрації Президента України -5;
 • від Верховної Ради України -2;
 • від Кабінету Міністрів України - 16;
 • від інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій,підприємств -22;
 • безпосередньо від громадян -214;
 • колективних звернень –7.

 

Відповідно до Указу Президента України № 769/2011 «Питання управління державною службою в Україні» з метою вдосконалення управління державною службою в Україні, відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України , постановлено Утворити Національне агентство України з питань державної служби, реорганізувавши Головне управління державної служби України.