•  
  •  
  •  

Пріоритетні напрями державної політики України у 2017 році обговорено на засіданні круглого столу «Вісім державницьких пріоритетів для України. Виклики на 2017 рік»

З ініціативи Голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Ганни Гопко та Інституту суспільно-економічних досліджень відбувся круглий стіл на тему «Вісім державницьких пріоритетів для України. Виклики на
2017 рік».

Мета заходу – визначення пріоритетних напрямів державної політики та створення діалогових платформ для співпраці представників законодавчої і виконавчої гілок влади, а також експертного середовища для вирішення першочергових викликів, що постають перед Україною у 2017 році та у середньостроковій перспективі.

Фахівці Інституту суспільно-економічних досліджень на основі аналізу тенденцій реалізації державної політики за останні роки виявили низку системних проблем, що потребують нагального вирішення. З метою вироблення ефективного алгоритму їх розв’язання, ряд проблемних питань винесено для широкої дискусії:

1. Зовнішня політика як фактор національної безпеки.

2. Ефективне врядування через зміни у системі ухвалення рішень.

3. Прискорення економічного розвитку.

4. Ефективні публічні фінанси та фіскальна прозорість.

5. Регіональна політика, орієнтована на розвиток.

6. Справедлива соціальна політика.

7. Модернізація будівництва та нова житлова політика: якість і безпека.

8. Енергетична безпека: незалежність та ефективність.

 

У своєму виступі Голова НАДС Костянтин Ващенко підкреслив, що сьогодні за активної участі громадянського суспільства і представників експертного середовища відбувається обговорення проекту середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, у якому значну увагу приділено саме проблемі ефективного врядування, яку маємо розв’язати шляхом підвищення відповідальності центральних органів виконавчої влади за формування і реалізацію державної політики у сфері їх компетенції.

Костянтин Ващенко зазначив, що реформування державної служби і державного управління України відбувається системно, прозоро та на основі аналізу реальних потреб суспільства і держави. Так, прийнято Закон України «Про державну службу», який визначає принципи і засади забезпечення публічної, професійної, ефективної, орієнтованої на громадян державної служби. Крім того, однією з новацій зазначеного закону є запровадження посад державних секретарів, що дозволить зробити державну службу політично неупередженою.

Затверджено також Стратегію реформування державного управління України на 2016 – 2020 роки, метою якої є вдосконалення системи державного управління і відповідно підвищення рівня конкурентоспроможності країни.

На закінчення свого виступу Костянтин Ващенко наголосив, що для розбудови нової професійної державної служби мають бути вирішені питання вдосконалення законодавства про державну службу, проведення активної комунікаційної кампанії, а також забезпечення публічності відбору кандидатів на посади державної служби.

У засіданні круглого столу взяли участь керівники і представники Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, центральних органів виконавчої влади, міжнародних фінансових організацій, провідні експерти.