•  
  •  
  •  

Про нові підходи до формування системи професійного навчання йшлося на урочистих зборах у Національній академії державного управління при Президентові України

Голова НАДС Костянтин Ващенко взяв участь в урочистих зборах НАДУ при Президентові України.

У своєму виступі він зазначив, що з 1 вересня в повному обсязі набуває чинності Угода про асоціацію між Україною та ЄС, що є надзвичайно важливим етапом двосторонніх відносин. Водночас це також і великий обсяг роботи, зокрема, що стосується реформування державного управління і державної служби.

Голова НАДС акцентував увагу, що Закон України "Про державну службу" дав старт реформі системи державної служби і його головним досягненням є запровадження компетентнісної моделі управління людськими ресурсами в органах державної влади, яка передбачає нові підходи до кадрового забезпечення органів державної влади: вступ на усі посади державної служби лише за конкурсом на основі особистих якостей та досягнень кандидатів на посади, виключення будь-яких корупційних механізмів при вступі та проходженні державної служби, кар'єрну мотивацію, підвищення кваліфікаційних вимог та об’єктивне оцінювання результатів роботи державних службовців.

Водночас Закон України "Про державну службу" - це перший важливий, але невеликий крок. Адже без реформи Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади неможливо побудувати сучасну систему державного управління, яка вимагає, насамперед, оновлення і посилення кадрового потенціалу державних органів.
Костянтин Ващенко повідомив, що з метою проведення цілісної та системної реформи у сфері підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад розроблено проект Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. 

Прийняття зазначеного проекту сприятиме впровадженню державної політики у сфері професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, дозволить створити сучасну та мобільну систему професійного навчання з розвиненою інфраструктурою, ефективним управлінням і відповідним ресурсним потенціалом, забезпечити розвиток професійної компетентності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, а отже сприятиме підготовці сучасного фахівця у сфері публічного управління.

Наприкінці свого виступу Костянтин Ващенко побажав науково-педагогічному колективу, слухачам, аспірантам, докторантам, співробітникам НАДУ при Президентові України наполегливості, працьовитості, упевненості у своїх силах та висловив сподівання на подолання викликів, що супроводжують сучасні процеси державотворення в Україні.