•  
  •  
  •  

Про стан реформування державної служби в Сумській області та Україні в цілому йшлося на засіданні колегії Сумської облдержадміністрації

Голова НАДС Костянтин Ващенко взяв участь у засіданні колегії Сумської облдержадміністрації.

Під час свого виступу Голова НАДС акцентував увагу присутніх на результатах моніторингу реалізації положень і норм нового Закону України «Про державну службу». Костянтин Ващенко зазначив, що прийняття Закону дало змогу докорінно змінити систему державного управління на користь професійності та ефективності: сформовано вторинне законодавство (прийнято 41 підзаконний акт – 24 постанови і одне розпорядження Кабінету Міністрів України, а також 16 наказів НАДС); розпочато відкриті конкурси на усі посади державної служби (за півтора року дії Закону на посади категорії «Б» і «В» проведено майже 80000 конкурсів); введено нову модель оплати праці; запроваджено принцип публічних звітів керівників органів влади; створено служби управління персоналом; сформовано ефективну систему захисту законних прав та інтересів державних службовців; оптимізовано систему професійного навчання державних службовців.

Голова НАДС повідомив, що Уряд затвердив Типовий порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, який визначає процедуру проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «А», «Б» і «В». Метою оцінювання є визначення якості виконання державним службовцем поставлених завдань, а також прийняття рішення щодо його преміювання, планування службової кар’єри, визначення потреби у професійному навчанні. Голова НАДС наголосив, що отримання державним службовцем відмінної оцінки результатів його службової діяльності є підставою для щорічного преміювання та надання рекомендації на участь у конкурсі на зайняття вищої посади.

Костянтин Ващенко підкреслив, що сьогодні пріоритетами для НАДС є реформування системи професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, сприяння прийняттю Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про державну службу", а також доопрацьованого Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Учасники колегії розглянули питання організації професійної підготовки державних службовців на місцевому рівні, питання контролю за дотриманням законодавства у сфері державної служби, застосування керівниками державної служби законодавства з питань службової дисципліни.

Костянтин Ващенко також провів робочу нараду з головами райдержадміністрацій, керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації з актуальних питань проходження державної служби.

Голова НАДС провів зустріч з директором Сумського центру післядипломної освіти Світланою Варухою та ознайомився з роботою центру.

У другій половині дня Голова НАДС провів робочу зустріч з ректором Сумського державного університету, професором, кандидатом технічних наук Анатолієм Васильєвим та керівництвом структурних підрозділів університету.

Костянтин Ващенко відзначив позитивну співпрацю із закладом вищої освіти щодо підготовки магістрів за напрямом «Публічне управління та адміністрування», високий рівень підвищення кваліфікації держаних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на базі університету. Анатолій Васильєв представив можливості закладу щодо освітніх послуг для державних службовців, потенціал дистанційної освіти, використання ІТ-технологій в навчанні, високотехнологічну бібліотечно-інформаційну систему ЗВО.

«Національне агентство з питань державної служби дбає про розвиток мережі навчальних закладів, які здійснюють підготовку в сфері публічного управління та адміністрування, – наголосив Костянтин Ващенко. – Ми переконані в тому, що професійний державний службовець – це людина, яка постійно вдосконалює свої компетентності та працює над підвищенням своєї кваліфікації. Тому принцип освіти впродовж життя, який ми трансформуємо для себе в принцип «освіта впродовж державної служби», зумовлює необхідність реформувань в системі професійного навчання державних службовців у сучасній Україні».

Костянтин Ващенко провів також прес-конференцію для представників засобів масової інформації Сумської області.