•  
  •  
  •  

Негієвич Валентина Михайлівна

Міністерство юстиції України

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок проходження перевірки

17 березня 2015 року  в Національному агентстві України з питань державної служби

  (дата початку перевірки)                                 (найменування органу державної влади/органу місцевого  самоврядування)

розпочато проведення перевірки щодо:

НЕГІЄВИЧ  Валентини  Михайлівни,

(прізвище, ім’я, по батькові особи,

 

Національне  агентство  України  з  питань  державної  служби

місце роботи,

 

 

Помічник Голови

Відділу забезпечення діяльності керівника Нацдержслужби

посада на час застосування положення Закону України “Про очищення влади”)

 

Додаток: декларація   про   майно,   доходи,     витрати   і   зобов’язання   фінансового   характеру за  2014 рік (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом) на ___ арк.

 

 

 

Голова Нацдержслужби

(посада керівника

органу державної влади)

__________

(підпис)

К.О. Ващенко

(ініціали та прізвище)