•  
  •  
  •  

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію у

Національному агентстві України з питань державної служби

1. Внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні записки, рекомен­дації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності Національного агентства України з питань державної служби (далі - Нацдержслужби України) або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

 

2. Особові справи (у тому числі архівні справи) державних службовців центрального апарату та керівників і заступників територіальних органів Нацдержслужби України.

3. Номенклатура посад працівників Нацдержслужби України, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

4. Нормативно-розпорядчі, облікові документи та листування, з питань оформлення допуску працівників Нацдержслужби до державної таємниці.

5. Листи, довідки, висновки та інші документи (в тому числі внутрівідом­чі), підготовлені виконавцями секретних документів, які містять відомості, що не становлять державної таємниці, але розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальній цілісності або громадському порядку, здоров’ю населення, репутації та правам інших осіб, сприяти заворушенням або вчиненню злочинів, призвести до розголошення конфіденційної інформації, якими є:

5.1. Перелік осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені з посад у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, в частині інформації щодо причин звільнення за здійснення корупційного правопорушення.

5.2. Інформація про осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно яких проведено спеціальну перевірку відомостей при призначенні на посаду, в частині, яка міститься в довідці за результатами перевірки.

5.3. Інформація про кандидатів на зайняття посад державних службовців, призначення яких здійснюється Президентом України або Кабінетом Міністрів України, а також кандидатів для зарахування до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації», в частині інформації, яка міститься в довідці за результатами перевірки.

6. Відомості за окремими показниками про заходи з режимно-секретної роботи в Нацдержслужбі України, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.

7. Відомості організаційного характеру щодо мобілізаційної роботи без зазначення інформації про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, а також відомості за окремими показниками про порядок фінансування заходів з мобілізаційної підготовки, розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам оборони держави, охорони громадського порядку, національній безпеці.

8. Накази Нацдержслужби України, яким присвоюється гриф обмеження доступу «Для службового користування».

9. Документи Нацдержслужби України, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

10. Матеріали погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників кадрових служб центральних та місцевих органів виконавчої влади, яким присвоюється гриф обмеження доступу «Для службового користування».

11. Інформація,  що стосується визначення стратегії та позиції Нацдержслужби України під час переговорів з міжнародними організаціями, іноземними та іншими партнерами.

12. Матеріали проведених перевірок органів державної влади.

13. Матеріали проведених службових розслідувань.

14. Листи, накази, службові та доповідні записки за напрямом діяльності щодо технічного захисту інформації.