•  
  •  
  •  

Про підвищення прозорості та об'єктивності проведення конкурсів на заміщення вакантних посад

Про підвищення прозорості та об'єктивності проведення конкурсів на заміщення вакантних посад в умовах впровадження нового законодавства про державну службу йшлося під час проведення круглого столу "Конкурсні відбори на державну службу: перші кроки, правовове регулювання та конфлікт інтересів при їх проведенні"

З ініціативи Всеукраїнської громадської організації "Еліта Держави" спільно з Громадською радою при Нацдержслужбі та журналом "Держслужбовець", за підтримки Національного агентства України з питань державної служби і Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування відбувся круглий стіл «Конкурсні відбори на державну службу: перші кроки, правове врегулювання та конфлікт інтересів під час їх проведення».

У роботі круглого столу взяли участь Голова Національного агентства України з питань державної служби Костянтин Ващенко, народний депутат України Альона Шкрум, голова Громадської ради при Нацдержслужбі, голова ЦК профспілки працівників державних установ України Юрій Піжук, представники Апарату Верховної Ради України, центральних і місцевих органів виконавчої та судової влади, органів місцевого самоврядування, науковці Національної академії державного управління при Президентові України та інших ВНЗ, голови та члени Громадських рад при центральних та місцевих органах виконавчої влади, помічники народних депутатів України, що безпосередньо брали участь у розробці Закону.

Учасники заходу обговорили питання підвищення прозорості та об'єктивності конкурсів на заміщення вакантних посад державної служби на основі виявлених проблем, а також шляхи унормування та впровадження нових методологічних підходів на основі уніфікації процесу проведення конкурсів і диференціації критеріїв відбору кандидатів залежно від посад.

Крім того, у виступах безпосередніх учасників конкурсного відбору на державну службу проаналізовано правове забезпечення і перший досвід їх проведення, визначено проблеми та перспективи кадрового забезпечення державної служби.

Зазначалося також, що при проведенні зазначених конкурсів виникає низка проблемних питань, що потребують удосконалення та нормативного врегулювання, зокрема, щодо підвищення вимог до кандидатів на посади державної служби, методів і критеріїв їх оцінювання, організації комп’ютерного тестування, вимог до формування ситуаційних завдань (в т.ч. забезпечення анонімності їх перевірки) тощо. Існують проблеми щодо залучення представників громадських організацій, науковців, експертів до проведення конкурсів, а також забезпечення обов’язкової відео- та аудіо- фіксації під час проведення конкурсів на посади державної служби категорій "Б" та "В".

Костянтин Ващенко у своєму виступі зазначив, що перший досвід проведення конкурсів, зокрема, на посади державної служби категорії «А», засвідчив наявність щонайменше трьох блоків проблем, а саме, нормативний, що передбачає внесення змін до Порядку проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, проведення навчання членів комісій щодо сучасних підходів до проведення конкурсів і посилення громадського контролю за відбором кандидатів на посади державної служби та дотримання процедури проведення таких конкурсів.

За результатами обговорення проблемних питань щодо проведення конкурсних відборів на державну служби учасники круглого столу прийняли рішення звернутися до:

Голови Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування з пропозиціями провести комітетські слухання з питань реформи державної служби, а також посприяти у проведенні циклу круглих столів з розгляду питань, пов’язаних з проходженням державної служби;

Кабінету Міністрів України з пропозицією щодо необхідності внесення змін до Закону України "Про державну службу" в частині обов’язкового залучення представників громадських організацій, науковців, експертів до проведення конкурсів та передбачення обов’язкової відео- та аудіо- фіксації при проведенні конкурсів на посади державної служби категорій "Б" та "В»;

Національного агентства України з питань державної служби з пропозицією розглянути можливість внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби щодо запровадження комп’ютерного тестування профільної компетентності у формі тестових питань, складених на основі галузевої нормативно-правової бази при конкурсному відборі на посади державної служби категорії «Б», замість письмового розв’язання ними ситуаційних завдань; включення положення про необхідність обов’язкового дотримання диференційованості під час розробки тестових завдань, які б відповідали рівню складності існуючих усіх категорій державних службовців, надання роз’яснень щодо оцінки досвіду роботи якщо кандидат на посаду державної служби певний час працював, наприклад, за кордоном тощо.

Учасники круглого столу також прийняли рішення провести наступний круглий стіл на тему «Проходження державної служби: напрацьований досвід, проблеми та шляхи їх вирішення».